Profil kompanije
Pristup usmeren ka klijentu
Misija i ciljevi
Kultura poslovanja

Profil kompanije

Citadel Financial Advisory je vode?a kompanija u oblasti spajanja i preuzimanja (M&A) i korporativnih finansija na tržištu jugoisto?ne Evrope. Osnovana je novembra 2001. godine u Beogradu, kao jedna od prvih kompanija u Srbiji koje su specijalizovane za investiciono savetovanje i menadžment. Od tada, Citadel je savetovao u mnogim transakcijama sa rekordnim vrednovanjem - ukupno više od 11 milijardi USD, za veliki broj klijenata sa prostora Jugoisto?ne Evrope, Bliskog Istoka, Velike Britanije, Sjedinjenih Ameri?kih Država i Afrike.


Kompanija Citadel Financial Advisory danas predstavlja